fbpx

Youth Club คืออะไร ดีสำหรับเด็กที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษอย่างไรบ้าง?

Youth Club for Special Needs

Youth Club คืออะไร ดีสำหรับเด็กที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษอย่างไรบ้าง?

จุดประสงค์หลักของ Youth Club คือการเปิดโอกาสให้เด็ก และวัยรุ่นมีโอกาสเตรียมพร้อมปรับตัวเข้าสังคมเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์ หรือเด็กที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ การมีกลุ่มเพื่อน ผู้ใหญ่ที่รู้จักอย่างไม่ทางการ ช่วยกันเตรียมความพร้อมปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับโลก โดยรวมแล้วช่วยลดความกดดัน ความตึงเครียด และที่แน่นอนเป็นการเพิ่มความมั่นใจ 

เมื่อเด็กๆมีความมั่นใจ เขาก็จะมีความกล้าที่จะทดลองหลายๆอย่าง และเพิ่มทักษะ เพิ่มความสามารถให้กับตัวเองได้ดีขึ้น ส่วนความมั่นใจนั้น เราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นคือการได้ความยอมรับจากคนรอบๆตัว 

เราเชื่อว่าในสภาพแวดล้อมที่มีความพอดี ไม่ตึงเครียดเกิน เป็นจุดที่ดีสำหรับเด็กเหล่านี้ที่จะพัฒนาตนเอง แน่นอนอยู่แล้วในหลายๆด้านของชีวิตเด็กๆก็จะต้องไปรับความกดดันจากโรงเรียนจากสังคมจากคนรอบข้าง หลายๆคนก็จะต้องไปฝึกไปเรียนรู้วิธีการปรับพฤติกรรมหรือเรียกว่าเข้าคอร์ส ABA (Applied Behavioural Analysis) ซึ่งทั้งหมดนี้ดีสำหรับน้อง เป็นการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ทั้งนี้ทั้งนั้นมนุษย์เราทุกคนรับความกดดันได้ในระดับหนึ่ง เราจำเป็นต้องมีที่ผ่อนคลาย ที่ระบาย ที่ที่เรารู้สึกปลอดภัย แล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกได้เต็มที่ Mingle Youth Club สร้างมาเพื่อการนี้

เรามุ่งมั่นที่จะจัดสถานที่ให้น้องๆที่ต้องดูแลเป็นพิเศษรู้สึกปลอดภัย ไม่จำเป็นที่จะต้องคอยหลบหรือคอยรู้สึกต้องป้องกันตัวเอง กล้าที่จะเริ่มออกมาทำความรู้จักกับผู้อื่น จึงจัดสถานที่และบรรยากาศ ให้มีความรู้สึกสบายๆเป็นกันเอง

การตอบสนองการอยู่รอดโดยอัตโนมัติของมนุษย์ทุกคน คือการหนี หรือสู้เมื่อเผชิญกับสิ่งที่เขารู้สึกอันตราย และไม่ปลอดภัย (Fight or Flee response) เมื่อร่างกายเราเข้าโหมดนี้ การเรียนรู้ปิดสนิท สำหรับเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ทุกๆวันสำหรับเขาเป็นการพยายามอยู่และเข้ากับโลก สังคมที่ต่างจากตัวเค้า การตอบสนองต่อการต่อสู้หรือการหนีเป็นเวลานานไม่ดีต่อสุขภาพ (Prolonged Fight or Flee response) นอกเหนือจากครอบครัว และผู้ใหญ่ในชีวิตของน้องๆที่เข้าใจเขา ให้ Mingle Youth Club เป็นอีกที่หนึ่งที่น้องๆสามารถเข้ามาเตรียมความพร้อมเผชิญโลกในอนาคตด้วยกันเป็นกลุ่ม 

source: verywellmind.com

ที่ Mingle Youth Club เราเชื่อว่าความพิเศษของคนทุกคนคือส่วนหนึ่งของเขา สำหรับน้องๆและวัยรุ่นที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ อย่าให้เขาจำเป็นที่จะต้องทิ้งความพิเศษของเขาไป ให้มันเติบโตไปด้วยกันกับเขาเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของเขา

การฝึกการเตรียมให้น้องๆแข็งขึ้นเพื่ออยู่ด้วยตัวเองได้ในอนาคตมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราทำได้มากกว่านั้นคือการสร้างชุมชนกลุ่ม community ที่เข้าใจกันและกัน และคอยสนับสนุนให้น้องๆมีความมั่นใจ ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียว โดดเดี่ยว แล้วเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเผชิญความท้าทายด้วยตัวเองเสมอไป

เมื่อเราใช้มุมมองที่สร้างสรรค์ขึ้นในการเตรียมความพร้อมให้เด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เราก็จะสามารถมองภาพใหญ่ขึ้นจากที่เห็นเฉพาะความพิเศษของเขา มาดูจุดแข็งของเขา เปิดโอกาสให้เขามั่นใจที่จะค้นหาตัวเอง บางทีเขาอาจจะมีพรสวรรค์ที่ยังไม่ปรากฏตัว 

ที่สำคัญคนหนึ่งคนมีหลายๆด้าน นอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นในแง่ของพฤติกรรมของเขา เขายังมีเรื่องของความคิด ความรู้สึก ความหวัง ความกลัว สภาพแวดล้อม กลุ่มเพื่อน ประสบการณ์ชีวิตของเขา และอีกหลายๆมุม (Humanistic Psychology)

Mingle Youth Club เปิดต้อนรับน้องๆที่ต้องดูแลเป็นพิเศษและครอบครัวค่ะ มาใช้สถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ในบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดสบายๆ กับกลุ่มเพื่อนผู้ใหญ่ที่เข้าใจซึ่งกันและกัน

Tenets of CBT (Cognitive Behavioral Therapy) | source: lumenlearning.com

Carl R. Rogers – Founder of Humanistic Approach to Psychology (1902-1987) 

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.”

“The good life is a process, not a state of being. It is a direction not a destination.”

“What I am is good enough if I would only be it openly.”

 

No Comments

Add your comment