fbpx

Category: Blog

Youth Club for Special Needs

Youth Club คืออะไร ดีสำหรับเด็กที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษอย่างไรบ้าง?

จุดประสงค์หลักของ Youth Club คือการเปิดโอกาสให้เด็ก และวัยรุ่นมีโอกาสเตรียมพร้อมปรับตัวเข้าสังคมเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์ หรือเด็กที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ การมีกลุ่มเพื่อน ผู้ใหญ่ที่รู้จักอย่างไม่ทางการ ช่วยกันเตรียมความพร้อมปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับโลก โดยรวมแล้วช่วยลดความกดดัน ความตึงเครียด และที่แน่นอนเป็นการเพิ่มความมั่นใจ  เมื่อเด็กๆมีความมั่นใจ เขาก็จะมีความกล้าที่จะทดลองหลายๆอย่าง และเพิ่มทักษะ เพิ่มความสามารถให้กับตัวเองได้ดีขึ้น ส่วนความมั่นใจนั้น เราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นคือการได้ความยอมรับจากคนรอบๆตัว  เราเชื่อว่าในสภาพแวดล้อมที่มีความพอดี ไม่ตึงเครียดเกิน เป็นจุดที่ดีสำหรับเด็กเหล่านี้ที่จะพัฒนาตนเอง แน่นอนอยู่แล้วในหลายๆด้านของชีวิตเด็กๆก็จะต้องไปรับความกดดันจากโรงเรียนจากสังคมจากคนรอบข้าง หลายๆคนก็จะต้องไปฝึกไปเรียนรู้วิธีการปรับพฤติกรรมหรือเรียกว่าเข้าคอร์ส ABA (Applied Behavioural Analysis) ซึ่งทั้งหมดนี้ดีสำหรับน้อง เป็นการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ทั้งนี้ทั้งนั้นมนุษย์เราทุกคนรับความกดดันได้ในระดับหนึ่ง เราจำเป็นต้องมีที่ผ่อนคลาย ที่ระบาย ที่ที่เรารู้สึกปลอดภัย แล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกได้เต็มที่ Mingle Youth Club สร้างมาเพื่อการนี้ เรามุ่งมั่นที่จะจัดสถานที่ให้น้องๆที่ต้องดูแลเป็นพิเศษรู้สึกปลอดภัย ไม่จำเป็นที่จะต้องคอยหลบหรือคอยรู้สึกต้องป้องกันตัวเอง กล้าที่จะเริ่มออกมาทำความรู้จักกับผู้อื่น จึงจัดสถานที่และบรรยากาศ ให้มีความรู้สึกสบายๆเป็นกันเอง การตอบสนองการอยู่รอดโดยอัตโนมัติของมนุษย์ทุกคน คือการหนี หรือสู้เมื่อเผชิญกับสิ่งที่เขารู้สึกอันตราย และไม่ปลอดภัย (Fight or Flee response) เมื่อร่างกายเราเข้าโหมดนี้ การเรียนรู้ปิดสนิท สำหรับเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ …